Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

Telefonszám: +36 (30) 9847 860
E-mail: titkar@hetpecset.hu
Web: www.hetpecset.hu

Pályázati kiírás az „Év információvédelmi dolgozata - 2023” cím elnyerésérePályázati kiírás

az

Év információvédelmi dolgozata - 2023”

cím elnyerésére

 

1. Pályázat célja

Napjainkban akár az üzleti, akár a magánélet tekintetében kulcsfontosságú kérdés az információ- és adatvédelem. Ennek számtalan megközelítésmódja van, amely közül nemzetközileg elterjedt módszer az ISO 27000-es szabványcsaládra, az ISO/IEC 27001 szabványra épülő információvédelmi irányítási rendszer. A pályázat célja, hogy népszerűsítsük az egyre elterjedő nemzetközi gyakorlatot, és támogassuk az információ- és adatvédelem kultúrájának kialakítását azoknak a diploma,- és szakdolgozatoknak, valamint tanulmányoknak díjazásával, amelyek alkotói a tématerületükön kiemelkedőt alkottak.

 

2. Pályázat kiírója

Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület

1149 Budapest, Pillangó utca 16-20. (Pillangó Irodaház I. emelet)

www.hetpecset.hu

Kapcsolattartó személy: Jerabek György titkár


3. Pályázók köre - feltételek

Pályázatot nyújthat be minden olyan

 • nappali vagy levelező tagozatos hallgató, vagy egy közös témán dolgozó hallgatói csoport, aki(k) a szakdolgozatot vagy diplomadolgozatot akkreditált alapszakon (BSC), mesterszakon (MSC) vagy osztatlan képzésben tanulmányai lezárásaként készítette

 • egyéb iskola vagy nem iskolarendszerben végzős hallgató, aki záró-dolgozatot készít a tanulmányi követelményei alapján; valamint minden olyan szerző, aki a témakörben egyéb tanulmányt tett közzé (könyv, tanulmány, folyóiratcikk, stb.).

Elbírálásnál előnyt jelent, ha

 • az információ- és adatvédelemmel foglalkozó dolgozatban központi szerepet kap az ISO 27000-es szabványcsalád, azon belül kiemelten az ISO/IEC 27001 szabvány.

Egyéb feltételek:

 • a szak- vagy diplomadolgozatot a képző intézményéhez 2022. június 1. és 2023. június 30. között adták le, és azt 2023. július 15-ig sikeresen megvédték;

 • egyéb képzési formák esetében készített dolgozatok esetében 2022. június 1. és 2023. június 30. között készítették el, és azt 2023. július 15-ig sikeresen, a képesítés megszerzésével, lezárták tanulmányaikat a vonatkozó képzésen,

 • egyéb tanulmányok esetében a tanulmányokat a 2022. június 1. és 2023. június 30. között jelentették meg

 • a pályázó rendelkezik a pályázat benyújtásához egy ajánlólevéllel, a záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető részéről, vagy a publikációt megjelentető kiadó támogató nyilatkozatával.
   

4. Pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatot kérjük a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület (1149 Budapest, Pillangó utca 16-20.) részére elektronikusan a titkar@hetpecset.hu címre kereshető.pdf formátumban megküldeni!

A pályázati anyagnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • pályázó kísérőlevele és nyilatkozata, hogy a pályázati feltételeknek megfelel;

 • záróvizsga-bizottság vagy az intézményi témavezető vagy a kiadó ajánlólevele;

 • szakdolgozat vagy diplomadolgozat vagy tanulmány;

 • a pályázó értesítési címe és elérhetősége.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. július 31.

 

5. Pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat a Hétpecsét Információbiztonsági Egyesület szakértő tagjai egységes szempontrendszer alapján bírálják el.

 

6. Pályázat eredményének közzététele és díjazása

A Pályázat kiírója egy díjat ad ki az „Év információvédelmi dolgozata - 2023” „Szakdolgozat kategóriában” és egy díjat ad ki „Év információvédelmi dolgozata - 2023” „Diplomadolgozat kategóriában” és az „Év információvédelmi dolgozata - 2023” „Egyéb tanulmány” címmel. A pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést a díj odaítéléséről. A nyertes pályázó(k) nevét, munkájuknak címét és a képző intézmény, vagy kiadó nevét a pályázat kiírója közzéteszi honlapján a www.hetpecset.hu címen.

A pályázatokat a pályázat kiírója 2023. augusztus 31-ig elbírálja, értesíti a pályázókat, és az eredményt közzéteszi.

 

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója beszámol a CVII. Információvédelem menedzselése szakmai fórumon 2023. szeptember 20-án, és a pályázat nyerteseinek lehetőséget biztosít a fórumon pályaművük kb. 20 perces előadásban való bemutatására.

 

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkát, annak színvonala miatt nem tartja díjazásra érdemesnek, akkor az adott kategóriában nem ad ki díjat.

 

7. Egyéb

A pályázatok elbírálását követően a pályázati anyagból a szak- és diplomadolgozatot a pályázat kiírója visszaküldi a pályázónak.

 

Budapest, 2023. március 22.

Gasparetz András

elnök

Az oldalt partnerünk szerkeszti, annak tartalmáért felelősséget nem vállalunk!